Operacija Kino 2017

15. i 16. juni 2017.

17. i 18. juni 2017.

19. i 20. juni 2017.

21. i 22. juni 2017.

23. i 24. juni 2017.

28. i 29. juni 2017.