Operacija Kino 2017

7. i 8. juli 2017.

5. i 6. juli 2017.

3. i 4. juli 2017.

30. juni, 1. i 2. juli 2017.

15. i 16. juni 2017.

17. i 18. juni 2017.

19. i 20. juni 2017.

21. i 22. juni 2017.

23. i 24. juni 2017.

28. i 29. juni 2017.