Koko je iskusan u rješavanju kriminalističkih problema tako da u spletu neobičnih događaja