03 Oct
Dobar dan za posao

Dobar dan za posao

Armin je već dugo nezaposlen i očajnički mu treba posao. Njegova žena Jasmina je trudna, a njegov sin Edin se u školi ponaša problematično.

Režija: Martin Turk, 2018, 76 min

Uloge: Aleksandar Seksan, Maja Zećo, Senad Alihodžić, Ermin Sijamija, Mladen Nelević, Muhamed Hadžović, Adijan Kulovac